Libertate – Egalitate – Fraternitate!
Stai cu noi:  MOAR on Facebook MOAR on Tweeter
din Oameni buni,
mai buni!

FAQs

De ce acest decor și limbaj neadaptat la discursul media contemporan?

Simbolurile și limbajul – termenii și frazeologia utilizate în Francmasonerie – sunt arhaice și se modifică într-un timp extrem de lung. Aceasta permite universalitatea masoneriei. Ea are un unic cod oriunde în lume. Acest lucru face ca, dincolo de diferențele de limbă națională sau de recunoașterea profesională ori socială, frații să posede un limbaj compus din simboluri și din valori comune. Acest lucru ușurează comunicarea, înțelegerea și acceptarea indivizilor pe diverse continente și îi situează pe un teren de egalitate. Dacă o națiune ca România își pune problema integrării într-un spațiu geografic politic și economic ca Europa, Francmasoneria românească, de orice particularitate ar fi ea, nu își pune această problemă pentru că membrii săi fac deja parte din aceasta comunitate.

 

Cum sunt admis în Marele Orient al României?

Francmasoneria practicată de către Marele Orient al României interzice prozelitismul. Ea se face cunoscută prin mijloace media, dar ea nu are o acțiune directă și programatică de contactare a unor personalități sau a unor persoane. Totuși, ea încurajează contactul de introducere pentru profanii care au fost recomandați de către frați și surori și pe care aceștia îi consideră ca fiind în acord cu valorile Francmasoneriei. Fiecare profan care își depune cererea de a fi inițiat – de a parcurge ritualul de inițiere – se află în majoritatea cazurilor sub cauțiunea morală a unui membru al asociației noastre. Exista, de asemenea, și candidaturi spontane, pe care asociația noastră le încurajează.

Pentru ca dosarul de candidatură să fie întocmit, este necesară o cerere adresată Maestrului Venerabilului al lojii care se află cel mai aproape de domiciliul candidatului sau direct la Marele Orient al României. După un prim contact cu Venerabilul lojii, urmează o serie de trei interviuri cu frați și/sau surori ai atelierului. Aceste interviuri vor permite lojii să judece compatibilitatea candidatului cu valorile Francmasoneriei și gradul dorinței sale sincere de a se alătura asociației și de a înțelege și practica valorile sale. Toate informațiile transmise asociației sunt oricând accesibile și pot fi modificate de către candidatul care depune cererea.

Loja nu judecă persoana, ci judecă mai degrabă în ce măsură percepe ea că profanul este interesat de practica valorilor masonice și în ce măsura se poate acesta integra în grupul de frați și/sau surori care formează loja. Orice examinare a candidaturii este în mod egal atât o judecată subiectivă a ceea ce ar fi noul frate sau noua soră în Francmasonerie – daca el/ea și-ar găsi locul – cât și o judecată asupra capacitații lojii de include în armonie un nou participant și de a-i aduce ceva care sa-l ajute în evoluția lui/ei personală.

Inițierea în Francmasonerie este, din acest punct de vedere, dificilă, însă ieșirea din Francmasonerie este ușoară: este necesară o simplă cerere. Această procedură deosebește Francmasoneria, de exemplu, de orice organism sectar în care intrarea este ușoară, iar ieșirea este dificilă.

Marele Orient al României nu are ca strategie acumularea inițierilor. El nu consideră ca importanța socială a Francmasoneriei este o consecință a numărului de membri. Autoritatea masoneriei provine din păstrarea și continuarea unei tradiții istorice. Francmasoneria nu este o asociație de origine recentă, ci o instituție verificată într-o perioadă lungă de timp istoric; ea depășește fluctuațiile politice ori de regim social. Francmasoneria nu a încetat să existe nici atunci când ea fost desființata de către autoritățile statutului pentru că esența sa nu rezidă în membrii săi, ci în valorile pe care le apără.

 

Francmasoneria este o organizație secretă?

Francmasoneria nu este o organizație secretă. Ea se definește ca discretă, în măsura în care simbolismul, ritualul, valorile și acțiunile sale sunt de domeniul public. Francasoneria, ca o măsură de protecție, își rezervă dreptul de a nu face de domeniul public lista membrilor săi. Ea considera că fiecare Francmason este liber să-și dezvăluie sau nu identitatea, dar interzice în mod expres ca acesta să dezvăluie identitatea unui alt Francmason fără acordul sau (ceea ce este o discreție fundamentală). De asemenea, ca o consecință directă a acestui principiu de discreție asupra identității membrilor săi, asociația nu permite nici accesul public la reuniunile (ținutele) sale masonice.

 

Francmasoneria este o elită?

Francmasoneria nu este formată dintr-o elită. Însă atâta vreme cât există o selecție a candidaturilor și cerința unei probități morale, se poate vorbi de o formă particulară de elitism moral. Există profani care întreabă : «și cine mai este în francmasonerie?». Întrebarea nu are sens deoarece, pe de o parte, oricărui frate/soră i se cere să nu se prevaleze în timpul ținutei prin ceea ce-l distinge în viața profană: distincții, onoruri, avere, renume, și, pe de alta parte, așteptarea este ca fiecare frate/soră să poată să se dezvolte personal aducând într-un forum de dialog ceea ce-l distinge spiritual. Nu este relevant ce sunt ceilalți, ci este relevant ce anume sunt eu însumi în aspectele mele morale, de caracter, de experiență de viață, de cunoștințe. Întrebarea este mai degrabă ce pot eu să aduc unei organizații astfel încât ea să evolueze și să se amelioreze.

Totodată este greu de vorbit de o elită pentru că în mod tradițional istoric poziționarea unui frate/soră nu este față de ceilalți, ci față de ritualul pus în act la ținute și față de simbolismul masonic. Criteriile care în primul rând definesc un Francmason sunt prezența sa la ținute și frecvența participării.

 

Francmasoneria este o organizație politică?

Francmasoneria nu face politică. Ea se definește ca putere simbolică suverană. Francmasoneria își interzice practica politicii și nu reprezintă interesele politice ale unui grup sau cele exprimate în vreun program politic particular, dar permite și încurajează reflecția asupra politicului și asupra problemelor societății. Ea face cunoscute societății rezultatele reflecției sale asupra diverselor dezechilibre și probleme atunci când consideră că este cazul.

Ca atare, Marele Orient al României își rezervă dreptul de a face publică poziția sa în viața socială și de a evalua compatibilitatea sau incompatibilitatea anumitor acțiuni și fapte sociale cu valorile sale. Pe de altă parte, ea încurajează implicarea individuala a fraților și surorilor în viața socială atât ca model de comportament, cât și ca activism.

 

Francmasoneria este o organizație filosofică?

Filosofia, așa cum este ea înțeleasă de către Marele Orient al României, înseamnă interpretarea valorilor masonice în contextul actualității sociale. De exemplu, ce înseamnă egalitatea în societatea actuală, românească și europeană? Marele Orient al României își rezerva dreptul de a-și exprima public opinia în chestiuni legate de viața societății atunci când consideră acest lucru necesar. Pe de altă parte, ea își încurajează membrii să fie implicați activ în viața societății și să apere valorile sale așa cum sunt ele exprimate în articolul 1 al Constituției sale.

Filosofia este înțeleasă la Marele Orient al României și ca o manieră de cercetare, de descoperire a adevărului. El pleacă de la premisa că nu există un singur adevăr, ci că adevărul se stabilește într-un forum de dialog bazat pe rațiune și între persoane egale între ele. Regulile care dictează modul de exprimare sunt destinate obținerii consensului și acceptării deciziei democratice.

 

Francmasoneria este o organizație de intr-ajutorare?

Solidaritatea la care se angajează cei care aparțin Marelui Orient al României înseamnă într-ajutorarea cu frații și surorile care întâmpină dificultăți în viață. Aceasta însă numai din inițiativă proprie prin intermediul asociației sau în mod direct de o manieră discretă. Nici funcția profană, nici gradul simbolic ori funcția ritual-simbolică nu-ți permite să emiți o cerere obligatorie de comportament unui frate/soră. Exista numai angajamentul liber consimțit de a fi solidar cu un frate/soră și de a depune un efort în acest sens fără ca prin această acțiune de ajutor să se încalce vreo lege sau regulament în vigoare ori a de genera un rezultat de injustiție sau de inegalitate socială.

O serie de forme de într-ajutorare sunt recunoscute instituțional față de văduvele sau copii fraților/surorilor, dar ele se manifestă doar în măsura forței financiare a asociației profane și prin libertatea de opțiune a membrilor săi.

Francmasoneria, prin ritualurile și ceremonialurile sale, construiește relația fraternă între membrii săi, fapt care presupune și comportamente informale puțin mediatizate. O latură esențială și indispensabilă a Francmasoneriei este agapa, adică reuniunea periodică, obligatorie după fiecare ținută, în jurul unei mese festive. Legăturile fraterne și expresia liberă sunt încurajate la acest festin. Francmasoneria este păstrătoarea simbolurilor, a ritualului, a cutumelor, dar și a unui viu comportament festiv. Orice ținută masonică este în mod obligatoriu asocierea fericită dintre un efortul depus în mod riguros și comportamentul festiv care îi postcede.

 

Francmasoneria este o organizație filantropică?

Filantropia, așa cum este ea înțeleasă de către Marele Orient al României, înseamnă participarea la acțiuni filantropice direct organizate de către asociații sau de către statul român. Filantropia Marelui Orient al României nu se manifestă însă în mod direct, ci prin co-participarea la acțiuni instituționalizate.

Ca atare, Marele Orient al României preferă să cauționeze și să participe la acțiuni filantropice directe organizate de structuri asociative ale societății civile, inclusiv ale statul român.

 

Marele Orient al României este ateu?

Marele Orient al României nu este nici ateu și nici credincios. El este laic. Membrii săi consideră că orice credință religioasă este o opțiune personală și ea trebuie apărată. Opțiunile religioase și instituțiile religioase sunt egale în fața legii, iar credința religioasă este garantată. Credința religioasă nu reprezintă un criteriu pentru acceptarea sau refuzul unei candidaturi.

«Francmasoneria nu este nici deistă, nici atee, nici chiar pozitivă. Fiind o instituţie care practică solidaritatea umană, ea este străină oricărei dogme şi credinţe religioase. Principiul unic al ei este respectul absolut al libertăţii de conștiință» (Extras din Conventul Marelui Orient al Franței din 1876)

 

Ce nu este Marele Orient al României?

Francmasoneria nu este un club, nu este o religie; nu este o școală; nu este o psihodramă și nici o terapie. Francmasoneria nu este un sindicat și nici un partid politic, nu este o secta și nici nu este o asociație de asigurare mutuală.