Libertate – Egalitate – Fraternitate!
Stai cu noi:  MOAR on Facebook MOAR on Tweeter
din Oameni buni,
mai buni!

Marele Orient al României – Comunicat de Presă Lucrări Convent 2018 - Alba Iulia

 
Cu ocazia Conventului anual - 2018, desfășurat la Alba-Iulia între 2 și 4 noiembrie, membrii Marelui Orient al României au sărbătorit aniversarea celor 100 de ani de la Marea Unire din 1918 în orașul simbol al unității române. Vizita întreprinsă în Cetatea Alba Carolina, la Muzeul Național al Unirii și la Sala Unirii, a fost un bun prilej de rememorare a eforturilor depuse de înaintași pentru afirmarea în modernitate a statalității României. Conferința aniversară despre rolul și implicarea Francmasoneriei în făurirea statului național unitar român în prima parte a secolului al XX - lea - ce s-a constituit într-un preambul al lucrărilor Conventului - a reunit ideile și concluziile conferințelor ocazionate de Centenarul Marii Uniri și susținute anul acesta, sub egida Marelui Orient al României, în mai multe orașe din țară. Pe lângă momentele definitorii parcurse de români în timpul Războiului de Reîntregire națională, au fost evocate acțiunile diplomatice mai importante ale delegației române la Conferința de Pace de la Paris (1919-1920), acțiuni în urma cărora a fost obținută recunoașterea internațională a statutului politic și teritorial al României.

Marele Orient al României – M.O.A.R. – este o federație mixtă de loji care se definește ca putere simbolică suverană, adogmatica si liberală, continuatoare a tradiției începute încă de la 1879 de iluștrii săi înaintași. M.O.A.R. este suveran prin prisma faptului că nu este interesat de recunoașterea obediențelor dogmatice și conservatoare. M.O.A.R. întreține relații de prietenie atât cu obediențele care fac parte din rețeaua francmasoneriei adogmatice și liberale, cât și cu obediențele care respectă existenta sa. M.O.A.R. este o putere simbolică prin faptul că păstrează ritualul tradiției inițiatice. M.O.A.R. este adogmatic prin faptul că este de părere că opțiunea religiei și a credinței ori a non credinței aparține individului și nu este un criteriu de selecție pentru inițiere. Altfel spus, M.O.A.R. nu face discriminare în funcție de credință și de religie în momentul considerării unei candidaturi. M.O.A.R. apără principiul republican al laicității, adică respectul libertății individuale, de conștiință și de religie. M.O.A.R. este liberal prin prisma faptului că recunoaște în egală măsură statutul de inițiat femeilor și al bărbaților și lasă la latitudinea lojilor decizia de a se constitui în lojă masculină, feminină ori mixtă.

Marele Orient al României este administrat pe principiul repartiției puterii de decizie în mod democratic. El se susține pe principiul tripartiției puterilor executive, de justiție și legislative. Executivul este reprezentat de Consiliul de Ordin care administrează chestiunile curente ale obedienței și veghează asupra respectului ritualului, constituției și regulamentului general. Justiția este reprezentată de Comisia de Justiție; instanța de mediere fraternă și reglare a interpretării constituționale. Legislativul este reprezentat de reuniunea în Convent a delegațiilor aleși în lojile federației.

Profund atașat valorilor democrației și statului laic de drept, Marele Orient al României este o instituţie prin excelentă filantropică, filozofică şi progresistă ce are drept obiect căutarea adevărului, studiul moralei, precum şi practicarea solidarităţii. Marele Orient al României lucrează atât pentru ameliorarea materială şi morală, cât şi pentru perfecţionarea intelectuală şi socială a umanităţii și are ca principii: toleranţa reciprocă, respectul pentru ceilalţi şi respectul de sine, libertatea absolută a conştiinţei. Considerând concepţiile metafizice ca aparţinând domeniului exclusiv al aprecierii individuale, refuză orice îngrădire. Deviza sa este Libertate , Egalitate, Fraternitate.