Libertate – Egalitate – Fraternitate!
Stai cu noi:  MOAR on Facebook MOAR on Tweeter
din Oameni buni,
mai buni!

Articolul I al Constituţiei Marelui Orient al României

(1) Instituţie iniţiatică prin excelenţă laică, filosofică şi progresistă, Francmasoneria are ca obiect căutarea Adevărului, studiul Moralei şi practicarea solidarităţii.

(2) Având ca deziderat construirea unei lumi mai drepte şi mai bune, Francmasoneria lucrează Întru Progresul Umanităţii, contribuind astfel la ameliorarea materială şi morală şi la perfecţionarea intelectuală şi socială a Omenirii.

(3) Pentru realizarea scopurilor sale, Francmasoneria se angajează în mod solemn să cultive şi să practice toleranţa, caritatea şi umanismul prin exemplul personal al membrilor săi, atât în cadrul Atelierelor de lucru, cât şi în viaţa de zi cu zi.

(4) Principiile sale fundamentale sunt Adevărul, toleranţa reciprocă, respectul faţă de sine şi faţă de alţii, liberul arbitru, libertatea absolută a conştiinţei, a gândirii şi a expresiei şi inviolabilitatea Drepturilor Omului. Considerând concepţiile metafizice ca fiind de domeniul exclusiv al aprecierii individuale a membrilor săi, Francmasoneria refuză orice îngrădire dogmatică.

(5) Deviza Francmasoneriei este: "Libertate - Egalitate -Fraternitate!"